logo

Obavijest o podnošenju zahtjeva za nacionalne potpore za 2020. godinu putem Agroneta-a

APPRRR je dana 27.02.2020. godine izdao obavijest o načinima i rokovima podnošenja zahtjeva i uvjetima prihvatljivosti za ostvarivanje prava na nacionalnu potporu u poljoprivredi za 2020. godinu u sektoru govedarstva (sustav krava-tele; uzgoj junica /mliječnih i kombiniranih pasmina/, kupnju junica), ovčarstva i kozarstva, te peradarstva.

Rokovi za podnošenje zahtjeva u 2020. godini i način podnošenja zahtjeva:

Mjera Rok podnošenja zahtjeva Način podnošenja zahtjeva
POTPORA ZA UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE 2. ožujka do 10. lipnja U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA 2. ožujka do 10. lipnja U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ IZVORNIH PASMINA PERADI 2. ožujka do 10. lipnja U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA UZGOJ JUNICA (mliječnih i kombiniranih pasmina) 2. ožujka do 15. svibnja U podružnicama APPRRR ili putem AGRONET-a
POTPORA ZA KUPOVINU JUNICA sukladno Javnom pozivu koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede Prijava na javni poziv koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede

Zahtjev za nacionalnu potporu podnosi se u podružnicama Agencije za plaćanja ili samostalno putem AGRONET-a. Po ispunjavanju zahtjeva na AGRONET-u, Zahtjev je potrebno ispisati, potpisati ga i dostaviti u podružnicu Agencije za plaćanja.

Napominjemo da se Zahtjev ne podnosi automatski uz Zahtjev za izravne potpore za 2020. godinu, već je potrebno posebno naglasiti djelatniku ili savjetodavcu koji pruža pomoć pri ispunjavanju Zahtjeva za izravne potpore kako se dodatno želi podnijeti i Zahtjev za nacionalne potpore te izabrati željene potpore. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, a korisnik je sam odgovoran za odabir mjere i podnošenje Zahtjeva.

 

Uvjeti prihvatljivosti korisnika za ostvarivanje prava na potporu i pravna osnova:

  1. POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU MESNOG GOVEDARSTVA U SUSTAVU KRAVA – TELE, UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA, KOZA TE IZVORNIH PASMINA PERADI

PRAVNA OSNOVA: Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava – tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 45/19)

  1. A) POTPORA ZA UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE

GRLA KOJA OSTVARUJU PRAVO: rođena su i uzgojena u Republici Hrvatskoj, upisana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ), u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje, mlađa od 36 mjeseci kod prvog teljenja, prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenoga 2020. godine

KORISNICI: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, imaju sjedište na području Republike Hrvatske, na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže ženska grla mesnih pasmina i/ili križance s mesnim pasminama, namijenjena rasplodu i koja su evidentirana u JRDŽ-U te podnesu zahtjev sukladno uvjetima Javnog poziva koji će raspisati APPRRR.

ROK PODNOŠENJA: od 2. ožujka do 10. lipnja 2020. godine

PRIHVATLJIVE PASMINE:

ANGUS KRIŽANAC S MESNOM PASMINOM SAYAGUESA  
ŠKOTSKO VISINSKO GOVEDO KRIŽANAC MESNIH PASMINA LIMOUSIN  
BLONDE D’AQUITANE KRIŽANCI SIMENTALAC x CHAROLAIS GALOWAY
SALERS SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLAC BIZON
AUBRAC ISTARSKO GOVEDO DEXTER
HEREFORD BELGIJSKO PLAVO GOVEDO BIVOL
CHAROLAIS MAĐARSKO SIVO GOVEDO WAGYU
TOVNA SIMENTALSKA BUŠA PIEMONTESE
  1. B) POTPORA ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA

GRLA KOJA OSTVARUJU PRAVO: ženska grla koja su starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje, upisana u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede), prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine, odnosno muška upisana u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede), prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenoga 2020. godine.

KORISNICI: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, imaju sjedište na području Republike Hrvatske, na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže uzgojno valjane ovce i koze evidentirane u matičnim knjigama (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede) te podnesu zahtjev sukladno uvjetima Javnog poziva koji će raspisati APPRRR.

ROK PODNOŠENJA: od 2. ožujka do 10. lipnja 2020. godine

  1. C) POTPORA ZA UZGOJ IZVORNIH PASMINA PERADI

KLJUNOVI KOJI OSTVARUJU PRAVO: kljunovi iz matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica te pasmine pura Zagorski puran koji su upisani u matičnu knjigu (Središnji popis matičnih jata kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede) te prisutni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2020. godine

KORISNICI: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, imaju sjedište na području Republike Hrvatske, na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže izvorne pasmine peradi evidentirane u matičnim knjigama (Središnji popis matičnih jata kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede) te podnesu zahtjev sukladno uvjetima Javnog poziva koji će raspisati APPRRR.

ROK PODNOŠENJA: od 2. ožujka do 10. lipnja 2020. godine

  1. POTPORE ZA PROIZVOĐAČE RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA

PRAVNA OSNOVA: Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (NN 44/19, 64/19)

Napomena: ovim Pravilnikom provodi se i mjera POTPORA ZA KUPOVINU JUNICA. Prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na ovu potporu otvara se i propisuje Javnim pozivom koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva poljoprivrede kojem se također šalju prijave, a APPRRR samo vrši isplatu potpore prihvatljivim korisnicima!

POTPORA ZA UZGOJ JUNICA

  • GRLA KOJA OSTVARUJU PRAVO: uzgojno valjane životinje kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, navedenih u Prilogu I. Pravilnika, ona koja su upisana u JRDŽ, ona koja su rođena i uzgajana u Republici Hrvatskoj, ona grla koja pripadaju kategoriji rasplodnih junica, do 36 mjeseci starosti, a u programskoj godini  (1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine) su imale evidentirano prvo teljenje te prisutna na gospodarstvu na zadnji dan programske godine.
  • KORISNICI: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.
  • ROK PODNOŠENJA: od 2. ožujka do 15. svibnja 2020. godine
  • PRIHVATLJIVE PASMINE:
KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOM SIMENTALSKA
KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA HOLSTEIN
SIVA SMEĐA
CRVENO ŠVEDSKO GOVEDO MONTBELIARD
KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINA PINZGAUER
NORVEŠKA CRVENA JERSEY
DANSKO CRVENO GOVEDO CIKASTA
  NORMANDE

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X