logo

Novi natječaj za tip operacije 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

strategija za natjecaj 7.1.1.APPRRR je dana 27.03.2017. godine objavila drugi po redu natječaj za provedbu tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ iz podmjere 7.1.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27.03.2017. godine, drugi natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Prihvatljivi korisnici: općine i gradovi do 10.000 stanovnika

Udio potpore: 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Iznos potpore: 5.000 – 70.000 EUR

Prihvatljivi troškovi: izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Rok za prijavu: Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od  1. lipnja do zaključno 28.srpnja 2017. godine.

Dokumentacija: Natječaj i popratna dokumentacija dostupni su ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X