logo

Novi natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja SDŽ u 2020. godini

Splitsko-dalmatinska županija je objavila javni poziv za dostavu projektnih prijedloga udruga udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekata u 2020. godini.

Udruge se mogu javiti ukoliko se traži financijska pomoć za projekte iz područja djelovanja samih udruga koje moraju biti povezane s djelokrugom: branitelja i stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti, kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalnih djelatnosti,  tehničke kulture, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i spašavanja.

Prihvatljive aktivnosti unutar projekta su koncerti, izložbe, smotre, manifestacije, radionice, tribine, skupovi, simpoziji, akcije čišćenja okoliša, humanitarne priredbe, tradicijske priredbe, kazališne predstave, sajmovi, obilježavanje obljetnica, tiskanje knjige, izrada spomen obilježja i sl.

Korisnicima može biti odobrena financijska potpora za isti program/projekt samo od strane jednog upravnog odjela Županije.

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 700.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 30.000,00 kuna.

Prijave trebaju obvezno sadržavati:

  1. Ispunjen Obrazac za prijavu projekta (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr ),
  2. ispunjen Obrazac proračuna projekta (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr ),
  3. Obrazac Izjave ovlaštene osobe (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr )
  4. Ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge ili izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra
  5. Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.
  6. Potvrda/uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju
  7. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju javnih dugova

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

  1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA INFORMATIKU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

(Prijava za financiranje projekata udruga od općeg značaja

za Splitsko-dalmatinsku županiju)

Domovinskog rata 2,  21 000  Split

  1. osobnom dostavom preko pisarnice Splitsko-dalmatinske županije na adresi

Domovinskog rata 2, 21 000  Split

Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava, a najkasnije do 01. listopada 2020. godine. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više informacija: ovdje!

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X