logo

Novi javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike otvorilo je trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.  

Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kn, a ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016 (I, II i III skupine razvijenosti).

Pozivom su propisani obvezni i dodatni kriteriji za odabir najpotrebitije djece. Obvezan kriterij za sudjelovanje u projektu je – “djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu”, a prema dodatnim kriterijima u projekt se može uključiti najviše 10 % od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj osnovnoj školi. Maksimalni rok trajanja projekta je 10 mjeseci (isključivo u školskoj godini 2020./2021.)

Rok za prijavu – projektni prijedlozi mogu se podnositi od 12. listopada 2020. godine do 31.03.2021. godine, odnosno do opoziva (u slučaju iscrpljenja financijske omotnice).

Detaljnije o natječaju pogledajte ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X