logo

Novi ESF Poziv ”Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Poziv se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a cilj mu je jačanje kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • jačati kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima
  • jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF
  • unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prihvatljivi prijavitelji u Skupini 1 su udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), a u Skupini 2 prihvatljivi prijavitelji su udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), zaklade osnovane sukladno zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19) i pravne osobe vjerske zajednice-osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13).

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj. Partneri mogu biti udruge; zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge poslodavaca, sindikati, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kn (podijeljenih u dvije skupine za financiranje), pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva, 16. prosinca 2020. Detaljinije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X