logo

Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

ispucala zemlja - prilagodjenoAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH objavila je dana 4. kolovoza 2017. godine natječaj za provedbu pod mjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima”, provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Svrha ovog natječaja je dodjela potpore za prihvatljive aktivnosti u obnovi poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala uzrokovanog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, kao što su:

  1. sanacija poljoprivrednog zemljišta,
  2. izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata,
  3. popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
  4. nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja,
  5. krčenje uništenog nasada,
  6. kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).

Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014. godine uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da nisu započete aktivnosti sanacije štete prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju.

PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE:  

Sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu, unutar ove operacije, tijekom jednog natječaja ako:

  1. je nadležno javno tijelo proglasilo više elementarnih nepogoda ili katastrofalnih događaja
  2. korisnik ima na više lokacija poljoprivrednu djelatnost koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem.

S jednim korisnikom unutar ovog natječaja može biti sklopljeno više ugovora o financiranju, odnosno može mu biti dodijeljeno više Odluka o dodjeli sredstava.

Moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava javne potpore, osim za aktivnosti pod 6.) gdje je gornja granica iznosa predujma određena na 20% ukupnog iznosa potpore. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 150.000.000 kn.

UDIO POTPORE: 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

  1. opći troškovi (nastali od trenutka proglašenja elementarne nepogode): troškovi usluge konzultanata, troškovi studije izvedivosti, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora, troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije, analiza tla (ako je primjenjivo)
  2. materijalni troškovi (nastali od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu): prema prethodno navedenim aktivnostima

ROK ZA PRIJAVU:  2. listopada do 1. prosinca 2017. godine

DOKUMENTACIJA:  Natječaj i popratna dokumentacija dostupni su ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X