logo

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

sumski putevi - kopija za webAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 16. kolovoza 2017. godine novi  natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”.

Svrha ovog natječaja je dodjela potpore za ulaganje u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

PRIHVATLJIVI KORISNICI :

  1. Šumoposjednici
  2. Udruženja šumoposjednika / šumovlasnika,
  3. Trgovačka društva, pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, „Hrvatske šume“
  4. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)

 

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 37.500.000 kn.

UDIO POTPORE: 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

IZNOS POTPORE: 10.000 EUR  – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI :

  • Materijalni troškovi ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  • Ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
  • Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

 

ROK ZA PRIJAVU: 16. kolovoza do 22. prosinca 2017.

DOKUMENTACIJA: Natječaj i popratna dokumentacija dostupni su ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X