logo

Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu

udruge

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potiče jačanje kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva.

 

 

 

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva.

Rok za dostavu prijava: kontinuirano tijekom 2018. godine ili do isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava

Više informacija o natječaju na LINK.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X