logo

Natječaj Ministarstva kulture i medija za programe javnih potreba u kulturi RH za 2021. godine u tijeku

Ministarstvo kulture i medija RH otvorilo je novi natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu s rokom do 1. listopada 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

 

Prihvatljiva područja programa:
– redovne djelatnosti udruga u kulturi,
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),
– vizualnih umjetnosti,
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
– monografija iz područja kulture i umjetnosti,
– potpore izdavanju knjiga,
– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,
– književnih programa u knjižarama,
– knjižnične djelatnosti,
– muzejske djelatnosti,
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,
– digitalizacije kulturne baštine,
– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,

Programska ograničenja postavljena su za prihvatljiva područja, programe i aktivnosti sukladno epidemiološkoj situaciji izazvanoj COVID-19 pandemijom. Nastavno tome, prijavitelji su pozvani da pri planiranju projekata koje žele prijaviti na natječaj vode brigu o provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno da:

 • predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,
 • planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
 • u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,
 • u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
 • održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
 • osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
 • što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
 • ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju,
 • prijavitelje programa međunarodne kulturne suradnje se upućuje dostaviti prijedloge koje je moguće provesti, imajući u vidu bitno ograničenu mogućnost mobilnosti umjetnika i profesionalaca, uz potvrde obiju strana o mogućnosti provedbe predloženog programa.

Prihvatljiva područja programa koja nisu obuhvaćena ovim Javnim pozivom i za koje će se naknadno otvarati novi natječaji:

 • otkup knjiga za narodne knjižnice,
 • poticanje književnoga stvaralaštva,
 • dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga i prevoditeljskog stvaralaštva u protekloj godini,
 • programe promidžbe knjige i čitanja,
 • ogledne prijevode djela hrvatskih autora,
 • poticanje glazbenoga i dramskog stvaralaštva,
 • poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika,
 • poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama,
 • program Ruksak (pun) kulture,
 • programe koji potiču razvoj publike u kulturi,
 • programe koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

Rok: Natječaj je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. godini prijavljuju se u roku od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine te tijekom 2021. godine, s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2021. godini donose kvartalno do iskorištenja sredstava.

Prijava na natječaj:

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Upute za prijavitelje za pojedine Javne pozive: ovdje!

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X