logo

Natječaj ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela. Natječaj je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima.

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

  • Poduzetničke potporne institucije
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave s područja UAS

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji
može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 2.100.000,00 HRK

Prijavitelj mora imati sjedište na području Urbane aglomeracije Split.

Projekti će se u cijelosti provoditi na području Urbane aglomeracije Split u čiji sastav ulaze Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć i Općina Podstrana.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Pružanje savjetodavne i mentorske podrške MSP-ima, uključujući podršku aktivnostima razvoja, uspostavljanja, organizacije, koordinacije i/ili podizanja kvalitete usluga MSP-ova,
  • Aktivnosti jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a za potrebe pružanja visokokvalitetnih usluga za MSP-e
  • Aktivnosti promocije savjetodavnih usluga poduzetnicima
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti 
  • Upravljanje projektom i administracija 
  • Aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. lipnja 2019. godine u 23:00 h.

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.


Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X