logo

Nakon poništenja opet objavljen nacionalni natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnim područjima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nakon što je početkom mjeseca objavila pa poništila natječaj,  objavila 28. travnja 2020. iznova, očekivani Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i registar poreznih obveznika s registriranom dodatnom djelatnošću na poljoprivrednom gospodarstvu.

Važna napomena potencijalnim prijaviteljima iz područja JLS-ova razvrstanih u VII skupinu indeksa razvijenosti JLS:

Svi potencijalni prijavitelji s područja općina LAG-a Zagora (Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć) su prihvatljivi za svih 5 opcionalnih prihvatljivih aktivnosti i pripadajuće troškove (pa tako i za građenje i opremanje smještajnih kapaciteta iz prihvatljive aktivnosti 1. Turizam u ruralnom području), što nije bilo omogućeno nacrtom natječaja objavljenom na e-savjetovanju u veljači 2020. godine. Obavezno pogledati prilog IX natječaja.

Prihvatljive aktivnosti  i troškovi su dani u prilogu 3 natječaja.

Intenzitet javne potpore iznosi do 70% za sve prihvatljive aktivnosti i ulaganja, odnosno do 40% ako se radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate).

Najniža vrijednost potpore je 3.500 EUR, a najviša vrijednost potpore ne smije prelaziti 200.000 EUR javne potpore u fiskalnoj godini u kojoj se potpisuje Ugovor o financiranju zajedno s prethodne dvije godine poslovanja prijavitelja (de minimis pravilo), što bi značilo da svi korisnici potpora po nekim drugim natječajima moraju kalkulirati ukupni iznos svih potpora po svim natječajima u tijeku 3 godine (koji svi zajedno ne smiju prelaziti iznos od 200.000 EUR).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 28. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2020. godine do 12:00 . 

Sve detalje cjelokupnog natječaja i natječajne dokumentacije  pogledajte na stranicama APPRRR-a:  ovdje.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X