logo

Najava Poziva iz Programa gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore.

 

 

 

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Dalmatinske zagore kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“, aktivnost A680064 – Program revitalizacije Dalmatinske zagore u ukupnom iznosu od 10.053.368,00 eura kroz tri godine.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za financiranje na temelju Javnog poziva koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hr.

Podnositelji podnose Zahtjev od 2. siječnja 2023. do najkasnije 30. travnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su:

  • Jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije koje se svojim cijelim dijelom nalaze na području Dalmatinske zagore: Grad lmotski, Općina Cista Provo, Općina Lovreć, Općina Proložac, Općina Lokvičići, Općina Runovići, Općina Zmijavci, Općina Zagvozd,, Općina Podbablje, Grad Trilj, Grad Vrlika, Grad Vrgorac, Općina Dicmo, Općina Otok, Općina Dugopolje, Općina Šestanovac, Općina Runovići, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac, Općina Hrvace, Grad Sinj, Grad Knin, Grad Drniš, Općina Ervenik, Općina Kistanje, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Ružić i Općina Unešić
  • Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija ako se projekt provodi na području Dalmatinske zagore.

 

Prihvatljivo područje provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti dva zahtjeva za financiranje projekta prema Programu uz mogućnost da više prihvatljivih podnositelja Zahtjeva može podnijeti jedan zajednički Zahtjev za financiranje projektnog prijedloga od šireg društvenog interesa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 1.000.000,00 eura s PDV-om za Korisnike koje imaju status potpomognutog područja, odnosno 600.000,00 eura za Korisnike koji nemaju status potpomognutog područja.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 eura s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike koji imaju status potpomognutog područja.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X