logo

Najava održavanja besplatnog Strukovnog osposobljavanja za peradare u Dugopolju

plakat

Strukovno osposobljavanje je namijenjeno svima zainteresiranima, bez obzira da li se već bave ili se planiraju baviti peradarskom proizvodnjom, kako uzgojem i držanjem izvornih pasmina peradi, ali također i uzgojem hibrida (nesilica ili brojlera).

 

 

 

 

 

 

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba provodi strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike. Iz programa stočarstva poljoprivrednicima i svima zainteresiranima je dostupno 15 besplatnih programa. Programi su odobreni od nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede.

Završetak bilo kojeg od tih programa se priznaje kao ispunjavanje obveze izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja, te prilikom apliciranja na mjeru Ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike.

 

Puni naziv tečaja: Tečaj iz Mjere 01, „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“, Podmjere 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“, Tipa operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike pod nazivom Peradarstvo“

Opis tečaja: Tijekom strukovnog osposobljavanja za peradare (trenutne ili buduće), polaznici tečaja pobliže će se upoznati s peradarskom proizvodnjom i to kroz teme: podrijetlo i domestikacija peradi, biološke osnove peradi, pasmine peradi, hranidba peradi, tov pilića, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja kokoši, proizvodnja pura, proizvodnja gusaka, proizvodnja pataka, nastambe i oprema u peradarstvu, te s agroekonomskim temama: osnove ekonomike i upravljanja financijama na PG-u, porezna politika i osnove knjigovodstva na PG-u, izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda i o pravilima poštivanja višestruke sukladnosti.

 

Polaznici: Strukovno osposobljavanje je namijenjeno svima zainteresiranima, bez obzira da li se već bave ili se planiraju baviti peradarskom proizvodnjom, kako uzgojem i držanjem izvornih pasmina peradi, ali također i uzgojem hibrida (nesilica ili brojlera).

Organizator: HPŠSS Ministarstva poljoprivrede

Domaćini: LAG Zagora, Općina Dugopolje, Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije

Predavači: Osposobljavanje će provesti djelatnici HPŠSS: Valerija Čižmak, dipl.ing.agr. (Međimurska županija), Tihana Bišćan, mag.ing.agr. (Virovitičko-podravska županija), Ankica Rogošić, dipl.ing.agr. i Žarko Kovačić, dipl.ing.agr. (Splitsko-dalmatinska županija)

Mjesto i vrijeme održavanja: Dom kulture u Dugopolju, Trg dr.Franje Tuđmana 1, 05.06., 06.06. i 07.06.2018., (svakim danom od 8.00 do 15.00 h)

Način prijave: Prijave su moguće putem web stranice HPŠSS (LINK) ili ureda HPŠSS u Solinu, gđi Ankici Rogošić, dipl.ing.agr., višoj stručnoj savjetnici za stočarstvo, na tel: 021/211-727 ili mob: 091/4882-930.

Broj polaznika je ograničen.

 

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X