logo

Najava novog natječaja iz Programa ruralnog razvoja: tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

mjera-7-4-fotkaUprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja u okviru Podmjere 7.4. za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ od 23. studenog (prijave od 12. prosinca)  do 10. siječnja  2017. godine.

Korisnici su:

  1. jedinice lokalne samouprave;
  2. trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
  3. javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
  4. udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
  5. vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo;
  6. lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije su građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma, društvenog doma/ kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste), tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javne zelene površine (park i slično), pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste). Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.4.1. iznosi od 80 do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama, dok najviši iznos prihvatljivih troškova  iznosi 1.000.000 eura.

7-4-1-kriteriji-odabira

Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. možete pronaći ovdje.

Napomena: Svi projekti za tip operacije 7.4.1. koji uključuju gospodarsku djelatnost (svaka djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu) sukladno odredbama članaka 21. i 22. Pravilnika o provedbi Mjere 7, bit će ISKLJUČENI iz mogućnosti dodjele sredstava po ovom  natječaju.  

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X