logo

Najava novog natječaja iz Programa ruralnog razvoja: tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

seoski-putUprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja u okviru Podmjere 7.2. za tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine.

Korisnici su jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi projekt/operacija je građenje nerazvrstane ceste u naseljima s najviše 5 000 stanovnika. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar tipa operacije 7.2.2. iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, dok najviši iznos prihvatljivih troškova  iznosi 1.000.000 eura.

7-2-2-kriteriji-odabira

Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X