logo

Nacionalni park Krka objavio natječaj za financiranje projekata udruga za 2018.godinu

np krka

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć.

 

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Krka raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna za 2018.godinu.

Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000 kuna, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500 kuna, a najveći 30.000 kuna.

Prijave se podnose osobno u upravi JU NP Krka (prizemlje – tajništvo), Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja), s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna JU NP Krka za 2018. godinu – za natječaj, ne otvarati.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici JU NP Krka.

Natječaj je otvoren do 15. travnja.

Više informacija i potrebna dokumentacija dostupno je OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X