logo

Nacionalna ruralna mreža objavila javni poziv za aktivnosti akcijskog plana za 2020. godinu

Nacionalna ruralna mreža danas je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana NRM-a za 2020. godinu. Prijave je moguće podnijeti od 4. kolovoza do 30.rujna 2020. godine.

Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. (dostupan na www.mrr.hr/o-nama/), godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Nacionalne ruralne mreže (u daljnjem tekstu: Mreža).

Informacije o aktivnostima članova (uključujući datum održavanja, izvješća, fotografije, prezentacije i sl.) financiranim po ovom Pozivu bit će objavljene i javno dostupne u svrhu doprinosa ostvarivanju ciljeva Mreže.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) u ovom Pozivu iznosi 2.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelj je član Mreže koji zaključno s 3. kolovoza 2020. godine u 23:59:59 sati ima aktiviran korisnički račun. Detaljni uvjeti prihvatljivosti nalaze se u Pozivu.

Prijavu prijavitelj popunjava elektroničkim putem kroz korisnički račun na mrežnoj stranici Mreže (clanstvo.mrr.hr) te ju nakon ispisa vlastoručno potpiše, stavi žig (ukoliko je primjenjivo) te uz prateću propisanu dokumentaciju dostavi preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu, prijava na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže, s napomenom – ne otvarati.

Cjelokupni tekst poziva možete naći ovdje!

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X