logo

Na redovnoj godišnjoj skupštini LAG-a Zagora usvojena izmjena LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Dana 17.12.2019. godine LAG Zagora je održao redovnu godišnju sjednicu Skupštine na kojoj je usvojio plan rada i financijski plan rada za 2020. godinu, te novu izmjenu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

U restoranu „Sunshine Adria“ u Dicmu, članice i članovi LAG-a Zagora održali su svoju redovnu godišnju sjednicu Skupštine, u utorak 17.12.2019. godine. Samoj sjednici Skupštine prethodio je i radni sastanak članova Upravnog odbora. U uvodnom slovu predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić se osvrnuo na uspješnu 2019. godinu i zaželio da 2020. godina bude još uspješnija kako samom LAG-a Zagora, tako i svim akterima iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji obitavaju na području LAG-a Zagora, jer će se takav uspjeh zasigurno reflektirati na cjelokupno stanovništvo na ruralnom području LAG-a Zagora, što i jest osnovni cilj inicijativa poput aktivnog rada u LAG-ovima na principima LEADER / CLLD-a.

Na redovnoj godišnjoj sjednici donesen je novi program rada za 2020. godinu, te analogni financijski plan. Jednoglasno su usvojene sve odluke Skupštine LAG-a Zagora, pa i  odluka o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Nalaže se voditeljici i uredu LAG-a Zagora, da po usvojenoj izmjeni o istom izvijesti nadležno tijelo (Ministarstvo poljoprivrede / APPRRRR) u propisanom roku. Plan rada i usvojeni financijski plan za narednu godinu, kao i izmijenjena LRS LAG-a Zagora biti će objavljene na službenim stranicama LAG-a Zagora.

Po završetku sjednice održan je i prigodni blagdanski domjenak!

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X