logo

Na izvanrednoj izbornoj Skupštini LAG-a Zagora izabrana nova “stara” upravna tijela i usvojena III. izmjena LRS LAG-a Zagora

Dana 05.06.2020. godine LAG Zagora je održao izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine na kojoj je usvojio izabrao tijela udruge (predsjednika, članove UO i NO, te njihove zamjenske članove) za naredni period od 2 godine, te usvojio III. izmjenu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

U Narodnoj knjižnici u Dugopolju, članice i članovi Skupštine LAG-a Zagora održali su svoju izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine, u petak, 05.06.2020. godine. Samoj sjednici Skupštine prethodili su radni sastanci Upravnog odbora, na kojima su između ostalog doneseni prijedlozi izmjene i dopune Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora, provedbenog plana (akcijskog i financijskog) te prijedlozi izmjena članstva i sastava tijela LAG-a u novom dvogodišnjem razdoblju (temeljem Statuta) do lipnja 2022. godine.

U uvodnom slovu predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić se kao predsjednik LAG-a najiskrenije zahvalio svim članicama i članovima svih tijela, ali i cjelokupne Skupštine LAG-a Zagora koji su svestrano pomažući i radeći u tijelima udruge, na nesebičan, altruističan i nadasve požrtvovan način omogućili dosadašnju realizaciju aktivnosti LAG-a, a posredno, određenom broju predstavnika iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora omogućili određeni pristup sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020. i ostalih dostupnih fondova, što i jest osnovni cilj inicijativa poput aktivnog rada u LAG-ovima na principima LEADER / CLLD-a.

 

Na izvanrednoj izbornoj sjednici Skupštine jednoglasno su izabrana sva tijela LAG-a Zagora. Bez ikakvih promjena u sastavnima članova potvrđeni su sastavi Upravnog i Nadzornog odbora. Izmjene su nastale isključivo u ovlaštenim predstavnicima članova LAG-a, na zahtjev samih članova (usvojenih kroz reviziju članstva). Članice i članovi Skupštine LAG-a Zagora na taj su način potvrdili svoje zadovoljstvo radom prethodno odabranih tijela LAG-a. Osobama za zastupanje izabrani su: po treći put  jednoglasno izabrani predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić (u trećem mandatu) i voditeljica Marijana Botić Rogošić.

Jednoglasno su usvojene sve odluke Skupštine LAG-a Zagora, pa i  odluka o usvajanju III. izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Nalaže se osobama za zastupanje LAG-a Zagora, da po usvojenoj izmjeni o istom izvijesti nadležno tijelo (Ministarstvo poljoprivrede / APPRRRR) u propisanom roku. Izmijenjena LRS LAG-a Zagora biti će objavljene na službenim stranicama LAG-a Zagora.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X