logo

Mjere za ublažavanje negativnih gospodarskih posljedica COVID-a 19 u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković predstavila je javno prva dva seta mjera Ministarstva poljoprivrede za pomoć sektoru s ciljem ublažavanja negativnog utjecaja koronavirusa na poslovanje poljoprivrednika, ribara i drvno-prerađivačkog sektora.

Ministarstvo poljoprivrede: prvi set mjera – objavljeno: 18.03.2020.:

– Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva
Slijedom izmjena Uredbe 1303/2013 u okviru Coronavirus Response Investment Initiative mijenjaju se odredbe vezane uz financijske instrumente, a koje su primjenjive i na EAFRD, bez obzira što taj fond nije dio ove inicijative. Slijedom navedenog, uspostavit će se financijski instrument za obrtna sredstva, općih značajki sličnih ESIF Mikro zajmovima za obrtna sredstva.

– Predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova
Cilj programa je ublažavanje posljedica i pružanje pomoći poslovnim subjektima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom COVIDA-19, pri izvozu proizvoda na zajedničko tržište Europske unije.

– Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje)
Kako bi se osigurala likvidnost u sektoru poljoprivrede zatražit će se EK mogućnost prenamjene sredstava osiguranih u EAFRD u iznosu od 100 milijuna kuna za dodatnu potporu dohotku posebno osjetljivim sektorima (tov junadi, krave u proizvodnji mlijeka, ovce i koze, voće i povrće, šećerna repa, krmno proteinsko bilje, krave dojilje) u okviru proizvodno vezanih potpora ili kroz primjenu posebnih interventnih mjera u navedenim sektorima. Također, s ciljem ublažavanja posljedica smanjene likvidnosti sektora i osiguranja pokrića gubitka u poslovanju dok se stanje na tržištu ne stabilizira, tražit će se od EK mogućnost osiguranja isplate većeg iznosa avansa za izravna plaćanja 2020. godinu u razdoblju 16.10.-30.11.2020. (više od 50% alokacije za izravna plaćanja) nakon završetka administrativnih kontrola, a prije obavljenih kontrola na terenu.

– Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije
U situaciji u kojoj je dostupnost tržišta (Italija) svježom ribom na kojem se postižu daleko najbolje cijene proizvoda ribarstva ograničena, financijska kompenzacija za mirovanje flote dok se situacija ne stabilizira bi sasvim sigurno spriječila flotu da svoje financijske gubitke pokuša nadomjestiti povećanim količinama plasmanom kroz slabije plaćene tržišne kanale, čime bi se istovremeno omogućilo unapređenje i brži oporavak resursa. Ovom mjerom bio bi obuhvaćen kočarski i plivaričarski ribolov, što čini gotovo 90% sektora ribolova.

– Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture
Republika Hrvatska u skladu sa odredbama Uredbi i Smjernica EK provodi državne potpore, između ostaloga i potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Kako bi se ublažili gospodarski gubitci uzrokovani ovom krizom, Pravilnikom o provedbi potpore male vrijednosti povećat će se iznos po korisniku na način da se poveća izračun potpore, naročito vezano uz mali priobalni ribolov.

– Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije
Osim plasmana ribe na tržištu jedan od značajnijih problema je sama ambalaža. Na ovaj način bi se djelomično pokrili povećani troškovi ambalaže te tako osigurala i nesmetana opskrba. Navedeno financiranje provelo bi se kroz mjeru IV.3. „Stavljanje na tržište proizvode ribarstva i akvakulture“.

– Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Ovom mjerom financijskog rasterećenja poljoprivrednika predlaže se odgoda plaćanja zakupnine odnosno naknade za 2020. zakupcima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za tri mjeseca od dana ugovorenog dospijeća.

– Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja te investicijskih projekata iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina
Za sve korisnike investicijskih mjera PRR-a te investicijske projekte iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, omogućava se odgoda rokova svih ugovorom preuzetih obveza za 90 dana, sukladno identičnim mjerama u ostalim EU fondovima/operativnim programima.

– Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu
Jedna od mjera za rasterećenje sektora ribarstva i marikulture je i privremeno oslobađanje od plaćanja naknada za postojeće pristojbe, naknade i ostala davanja kojih su vlasnici plovila i vlasnici uzgajališta morske ribe i školjkaša obveznici, kao što su troškovi priveza, troškovi tehničkih pregleda te troškove koncesija uzgajivača u marikulturi.

– Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja
Ovom mjerom nastoji se ugovoriti dulji rok ispunjenja novčane obveze, u poslovnoj transakciji plaćanja robe, drvnih sortimenata definiranih godišnjim ugovorima za kupoprodaju trupaca i prostornog drva za 2020. godinu. Rok ispunjenja novčane obveze za isporuku robe može se produljiti sa 60 dana do 100 dana od dana izdavanja računa, ne narušavajući likvidnost i solventnost društva, a opravdano posebnim okolnostima.

– Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja
Na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2019. godini potpora male vrijednosti odobrena je za 73 gospodarstvenika. Ugovorom o korištenju bespovratnih sredstava utvrđena je obveza pravdanja namjenskog korištenja bespovratnih sredstava potpore odnosno realizacija investicijskih ulaganja u obliku proširenja tehnoloških i proizvodnih kapaciteta zaključno do 30. travnja ove godine. Uslijed nemogućnosti dobave tehnologije i ograničenja pružanja usluga od strane izvođača radova predlaže se produljenje roka do 31. prosinca 2020.

Ministarstvo poljoprivrede: drugi set mjera – objavljeno 24.03. 2020.:

-Osiguranje fleksibilnosti između stupova ZPP-a, dodatna sredstva za treći stup

Ponesen zahtjev Europskoj komisiji da se odobri fleksibilnost u rasporedu sredstava između stupova zajedničke poljoprivredne politike. Traži se da se Hrvatskoj omoguće dodatna sredstva za  treći stup, odnosno dodatna sredstva za osiguranje dovoljnog dohotka poljoprivrednicima. Planirani iznos u odnosu na moguću fleksibilnost u ovom trenutku je minimalno 120 milijuna kuna ukoliko EK, uz potporu i drugih zemalja, to podrži.

-Program potpora malih vrijednosti

Program potpora malih vrijednosti namijenjen je za mikro segment poljoprivrede, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, poslodavce koji imaju jednog do deset zaposlenih i u ovom su trenutku najosjetljiviji. Za taj program predviđa se osigurati 53 milijuna kuna proračunskih sredstava. Program se odnosi na različite sektore biljne i stočarske proizvodnje i bit će objavljen najkasnije početkom idućeg tjedna.

-Uspostava kreditinih linija za malo gospodarstvo i sektor drvno-prerađivačke industrije

Riječ je o kreditima do 25 tisuća eura, s kamatom do 0,5 posto, a linija se, kako je navela, financira iz Programa ruralnog razvoja.

-Nove mjere za ribarstvo

Što se sektora ribarstva tiče EK-u su podneseni zahtjev o uspostavi mjere privremene obustave ribolova.  Pomoću te mjere omogućeno je poslodavcima u ribarstvu financirati pune plaće. Rasprava o toj mjeri očekuje se sutra putem video konferencije. Intencija je da se pomoću toga namjerava pomoći segmentu malog, priobalnog ribolova s najmanje 30 milijuna kuna. Sljedeća mjera koja se odnosi na sektor ribarstva i akvakulture su nove državne potpore male vrijednosti za ribarstvo. Odobreno je povećanje potpore s 30 na 120 tisuća eura. Ta mjera moći će se koristiti do kraja godine. Neke od mjera su i mogućnost sufinanciranja ambalaže u sektoru ribarstva, zatim mjere odgode plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu i dr.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X