logo

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu

Poziv se financira iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu. Prihvatljivi prijavitelji su udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financirat će se projekti koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

 

 

 

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

 

 

Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta je 30.000,00 kn, a najviši 150.000,00 kn.

 

 

Rok za podnošenje prijava je do 30. kolovoza 2019.godine.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X