logo

Ministarstvo turizma RH objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

ZiplineCilj Javnog poziva je: poboljšati strukturu i kvalitetu smještaja, nova zapošljavanja, realizacija novih investicija, povećanje turističke potrošnje, razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima te produljenje sezone do cjelogodišnjeg turizma.

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 24.600.000,00 kuna. Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Prijavitelj je dužan ostatak sredstava osigurati iz vlastitih ili drugih izvora, a na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom za Mjere C i D.

Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 20.3.2018., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X