logo

Ministarstvo kulture i medija objavilo novi natječaj za programe poticanja čitanja i razvoj čitateljske publike za 2021. godinu (godinu čitanja u RH)

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinukao jednu od aktivnosti koja će se provoditi u okviru godine čitanja.

Cilj: povećanje broja i vidljivosti programa koji omogućuju promicanje kulture čitanja i poticanje čitateljskih navika među građanima svih dobi, razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja svijesti o važnosti čitanja, dostupnost kulturnim i umjetničkim sadržajima vezanim za čitanje i kreiranje procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi čitanja i učiniti čitanje dostupnijim.

Prihvatljivi programi: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje. Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim i multimedijalnim programima koji nastoje povezati čitanje s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. aktivnosti poticanja čitanja i razvoj čitalačkih kompetencija i aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju
  2. stvaranje angažirane čitateljske publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
  3. omogućivanje pristupa čitateljskim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u programima poticanja čitanja ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
  4. povećanje vidljivosti važnosti čitanja u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s čitateljskom publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
  5. istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup), aktivnosti vezane uz edukaciju, čitateljske navike te ulogu čitanja u društvu
  6. osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj programa poticanja čitanja te povezivanje sa sličnim domaćim, ali i inozemnim i međunarodnim inicijativama
  7. osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s književnim djelima
  8. poticanje književnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove čitateljske publike.

Prihvatljivi prijavitelji: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Rokovi za prijave: od 26. veljače do 26. ožujka 2021. godine.

Više informacija: ovdje!

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X