logo

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo novi Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021. godini.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je novi javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja pravnim subjektima koji zapošljavaju nezaposlene hrvatske branitelje ili djecu stradalih, nestalih hrvatskih branitelja i/ili dragovoljaca i/ili ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u maksimalnom iznosu od 50.000,00 kn po zaposlenoj osobi.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prihvatljivi podnositelji:

  • obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne
    osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2020. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi.

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 28. veljače 2020. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine bila nezaposlena prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem koji podnosi zahtjev.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine.

Prijavne obrasce i više informacija moguće naći na sljedećoj poveznici.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X