logo

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja u 2020. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja i ove je godine objavilo javni poziv za dodjelu potpora radu hrvatskih braniteljskih zadruga. Na natječaj se mogu prijaviti sve braniteljske zadruge koje moraju imati najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

U cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz zadruge Ministarstvo hrvatskih branitelja daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu.

Ukoliko zadruga želi kandidirati za novčanu potporu kroz ovu mjeru mora:

  • biti registrirana pri Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar prije objave Javnog poziva;
  • mora imati najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
  • ne smije imati evidentirani javni dug s osnove javnih davanja utvrđenog od strane nadležne Porezne uprave;
  • ne smije biti korisnica Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja;
  • ne smije biti evidentirana u evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja kao zadruga koja je prekršila odredbe o namjenskom korištenju mjera iz svih dosadašnjih programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te
  • Pozivom navedeni kriteriji za isključivanje ne smiju biti primjenjivi na podnositelja zahtjeva.

Potpore u vrijednosti do 150.000,00 kn za različite djelatnosti, odnosno 180.000,00 kn za ekološku poljoprivrednu proizvodnju moguće je zatražiti sukladno propozicijama javnog poziva do 31.03.2020. godine.

Predviđeno je financiranje 8 do 10 hrvatskih braniteljskih zadruga koje se prijave s najboljim prijavnim prijedlozima na razini RH.

Više informacija moguće je dobiti: ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X