logo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

Javni poziv je namijenjen zadrugama. Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2020. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).

Zadruge su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • su registrirane najmanje 1 godinu do trenutka podnošenja Prijave
 • ima prosječno barem jednog zaposlenog4 u prethodnoj poslovnoj godini
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava · imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. i Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) u dijelu koji se odnosi na definiciju malih i srednjih poduzeća sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Priloga I.
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti je nad istima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

 

Namjena sredstava je za:

  SKUPINA A

– ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,

– ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,

– ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

– unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,

– prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,

 

SKUPINA B

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda

– marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

 

Intenzitet i način isplate sredstava:

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 30% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13.05.2020. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Sve informacije o Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X