logo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama. Prijave se zaprimaju isključivo do 30.10.2020. godine ili iskorištenja sredstava.

Namjena sredstava je za:

•         obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)

•         ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

•         Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna

•         Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna

•         Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna

•         Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna

•         Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine

•         Polaganje pomočničkog ispita – 1.200,00 kuna

•         Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte 30.10.2020. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Detaljnije informacije: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X