logo

Ministarstvo gospodarstva objavilo Javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 13.05.2020. godine Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu. Prijave poduzetnici po ovom javnom pozivu mogu dostaviti nadležnom ministarstvu do 28.05.2020.godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežno ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

 

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 • imaju prosječno jednog zaposlenog4 u prethodnoj poslovnoj godini (uključuje i vlasnika obrta)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nisu u blokadi niti nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u blokadi niti nad istima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 14.05.- 28.05.2020. godine.

Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,

– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

 

Intenzitet i način isplate sredstava:

Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine A odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova. Sredstva za provedbu aktivnosti iz skupine B ne mogu iznositi više od 20% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 14.05.2020. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Sve informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: ovdje.

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X