logo

LAG Zagora u posjeti Europskom parlamentu i Odboru regija

Predstavnici hrvatskih FLAG-ova i LAG-ova, LmH i HMRR, među kojima i predstavnica LAG-a Zagora, posjetili su, na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu, gđe. Ruže Tomašić, Europskih parlament i Odbor regija u Bruxellesu.

Predstavnici hrvatskih FLAG-ova i LAG-ova, LEADER mreže Hrvatske i Hrvatske mreže za ruralni razvoj (21 predstavnik) su na poziv hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu, gđe. Ruže Tomašić, u periodu 27.-28.06.2016. posjetili Europski parlament i Odbor regija u Bruxellesu. Odabranoj grupi predstavnika se na preporuku LEADER mreže Hrvatske pridružila i voditeljica LAG-a Zagora. Putovanje koje je u cijelosti financirao Europski ured gđe. Ruže Tomašić, organizirano je s ciljem upoznavanja NAT odbora (Odbora za prirodne resurse) koji djeluje pri Europskom odboru regija s trenutnim problemima i izazovima LAG-ova u Hrvatskoj, te iniciranja prvih zajedničkih akcija na osvješćivanju potrebe za temeljitom provedbom CLLD metodologije unutar Programa ruralnog razvoja RH i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo,  kao uvod u inicijative pokretanja i  pripreme za provedbu CLLD-a na razini Urbane agende u sljedećem programskom razdoblju EU, uključujući i Integrirane teritorijalne investicije (ITI).

Vrijeme posjete Europskom parlamentu odnosno Odboru regija izabrano je od strane ureda gđe. Tomašić, koja se u svom diplomatskom djelovanju osobito angažirala na prihvaćanju i jačanju primjene CLLD pristupa u razvoju zajednica, tako da koincidira sa redovnom sjednicom NAT odbora na temu „Mali obalni ribolov u obalnim područjima i regijama EU-a“. Inače, NAT odbor koordinira rad Odbora regija na slijedećim područjima: ruralni razvoj i zajednička poljoprivredna politika, ribarstvo, šumarstvo, proizvodnja hrane, pomorska politika, javno zdravlje, zaštita potrošača, civilna zaštita i turizam.

Ovoj sjednici nazočili su predstavnici FLAG-ova Hrvatske, dok su predstavnici LAG-ova imali prigodu sastati se u otvorenoj debati s predsjednikom NAT odbora gosp. Anthony Buchanan i hrvatskim i europskim predstavnicima u NAT odboru nakon završetka sjednice koju su do tada pratili izravno video-linkom.

 

U debatnoj raspravi otvorena su pitanja vezana uz nekoliko tema: tromoj nacionalnoj administraciji i nesigurnoj političkoj situaciji u RH, pravnim okvirima i pojedinačnim propisima koji su još uvijek neusklađeni s europskom legislativom, nedostatnoj političkoj i upravljačkoj volji da se LAG-ovima i FLAG-ovima pristupi značajno drugačije nego li ostalim udrugama u RH (s obzirom na ulogu koja bi im trebala biti dodijeljena u narednom razdoblju), o nedostatnoj alokaciji ukupnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za projekte namijenjene provedbi LRS-a i financiranju LAG-ova općenito, o problemima predfinanciranja i sufinanciranja projekata u zajednicama, te stvaranja okvira za razvoj dostatne poduzetničke klime koja bi mogla generirati održivi razvoj u manjim ruralnim zajednicama, o neadekvatnoj provedbi CLLD pristupa kroz Program ruralnog razvoja RH za aktualno razdoblje do 2020. godine. Zastupnica Tomašić pokazala je veliku spremnost na otvaranje konkretnih tema ali i odlučnost u rješavanju problema koji se postavljaju pred LAG-ove i FLAG-ove u RH, poput predfinanciranja LAG-ova, suzbijana prepreka na nacionalnoj razini i smanjenja administrativnih i birokratskih pritiska na organizacije kojima je animiranje dionika na razvoj ruralnih područja od esencijalne važnosti.

Tijekom posjete Bruxellesu, svi predstavnici dobili su prigodu, u pratnji stručnog vodiča obići Europski parlament i Odbor regija, upoznati se sa konkretnim radom Parlamenta, Vijeća, Komisije i Odbora. Po završetku programski predviđenih sjednica i debata, predstavnici LAG-ova dobili su prigodu u individualnim kraćim radnim sastancima sa uposlenicima Ureda zastupnice Tomašić razviti osnove za buduće međunarodne projekte suradnje. Osobito konstruktivnom pokazala se inicijativa gđe. Mislave Brko, osobne asistentice zastupnice Tomašić s kojom su dogovarane osnove budućeg multilateralnog projekta suradnje kojeg bi financirala izravno Europska komisija.

Predstavnicima je dana mogućnost da u predviđenom slobodnom terminu razgledaju Bruxelles kao multikulturalnu odnosno multietničku europsku prijestolnicu.

 

Više konkretnih informacija o događaju možete dobiti ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X