logo

LAG Zagora sudjelovao u radionici u okviru projekta međuteritorijalne suradnje LAG-ova „LAG AKADEMIJA“ na području LAG-a Marinianis

U razdoblju od 25.-28.10.2020. godine, predstavnici LAG-a Zagora sudjelovali su u drugoj dvodnevnoj radionici u okviru projekta međuteritorijalne suradnje 8 odobrenih hrvatskih LAG-ova pod nazivom „LAG akademija“, koji se u organizaciji domaćina LAG-a „Marinianis“ održao u Višnjici, Virovitičko-podravskoj županiji. Projekt međuteritorijalne suradnje koji se financira iz podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ PRR RH, provode LAG-ovi Terra Liburna, Frankopan, Marinianis, Mareta, Slavonska Ravnica, Podravina, Šumanovci i Zagora.

Dana 25.10. dvoje predstavnika LAG-a Zagora (Marijana Botić Rogošić, voditeljica i Tomislav Balić, predsjednik Nadzornog odbora), su doputovali u Višnjicu, Općinu Sopje u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je predviđeno mjesto održavanja 2. radionice Projekta međuteritorijalne suradnje LAG-ova pod nazivom LAG AKADEMIJA. Tijekom dva radna dana, svi predstavnici LAG-ova partnera na projektu, aktivno su sudjelovali u interaktivnim radionicama u kojima su se pod vodstvom eminentnog predavača dr. Hrvoja Kenfelja, educirali u područjima strateškog managementa i upravljanja ljudskim resursima.

Djelatnici ureda LAG-ova, članovi tijela udruga, te lokalni dionici LAG-a Marinianis, koristeći metode interaktivnih strukturiranih aktivnosti, rada u grupama, analize kritičnih

događaja i poslovnih slučajeva, simulacije, igranja uloga, dinamičke grupne rasprave, programiranih uputa, demonstracija i prezentacija, stekli su dodatna znanja i kompetencije iz navedenih područja, kroz module radionica pod nazivom: „Strateško planiranje“, „Upravljanje promjenama“, „Upravljanje rizicima“, „Upravljanje stresom“.

U okviru programa, domaćin je u skladu s predviđenim sporazumnim obvezama, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka, organizirao obilazak LAG područja i to primjere dobre prakse: Informativno-edukativnog centra i hostela „Dravska priča“ u Noskovcima (financiranom kroz 12 uspješno prijavljenih, odobrenih i/ili provedenih projekata financiranih iz različitih, prvenstveno EU fondova), OPG Biljana Medved iz Kozica, Slatina (nositelja markice „Med hrvatskih pčelara“, financiranog i iz odobrenih sredstava LAG-a Marinianis za provedbu LRS LAG-a Marinianis za razdoblje 2014.-2020.), te hotela, ergele i farme tvrtke „Pustara Višnjica d.o.o. (financirane iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija i Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020).

 

Kroz sudjelovanje predstavnika u  provedenim radionicama LAG-a Zagora je osnažio vlastite kapacitete, kako bi na što adekvatniji način prenio stečena znanja i vještine predstavnika na svoje područje, te istim doprinio i postizanju Specifičnog cilja 1. „Poboljšanje kapaciteta LAG-ova za pružanje savjetodavnih usluga u okviru LEADER/CLLD pristupa” projekta LAG akademija.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X