logo

LAG Zagora sudjelovao u pripremnoj radionici za pripremu prijave na natječaj za TO 19.3.2

Predstavnici LAG-a Zagora su 28. i 29. 05. 2020. godine sudjelovali u dvodnevnoj radionici za pripremu prijave projektne prijave radnog naziva LAG akademija 8 hrvatskih LAG-ova na natječaj za TO 19.3.2. u Sabljak selu koje se nalazi na području LAG-a Frankopan.

Predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić i voditeljica gđa. Marijana Botić Rogošić boravili su na području LAG-a Frankopan na poziv LAG-a Terra Liburna, nositelja projekta radnog naziva LAG akademija kojeg će LAG Zagora prijaviti na otvoreni natječaj za TO 19.3.2. sredinom lipnja, zajedno s kolegama iz 7 hrvatskih LAG-ova: Terra Liburna, Mareta, Marinianis, Frankopan, Podravina, Zapadna Slavonija i Šumanovci. Nastavno potrebi pripreme LAG-ova i za novo obračunsko razdoblje u kojem će biti neophodno veću pozornost posvetiti edukaciji i animaciji potencijalnih korisnika na terenu, LAG-ovi okupljeni na ovom projektu, nastoje stvoriti određeni „know-how“ koji će biti javno dostupan i od opće koristi djelatnicima i  članovima LAG-ova i dionicima kako njihovih tako i ostalih područja RH kojima će se omogućiti pristup stečenim znanjima i vještinama.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X