logo

LAG Zagora sudjelovao na Seminaru „Za razvoj ruralnih krajeva“ u Vrgorcu

Vrgorac Radionica (1)Ovogodišnji prvi u nizu praktičnih seminara Kluba članova “Selo” i HF “Eko etno grupe”, pod nazivom „Za razvoj ruralnih krajeva“  na temu obrazovanja za ruralni turizam  i mogućnosti razvoja ruralnog turizma kroz dodatna ulaganja u promociju, suradnju i udruživanje, te poticanje razvoja inovativnih turističkih proizvoda i diverzificirane ponude, održan je 23.11.2017. u Vrgorcu.

U organizaciji Ministarstva turizma RH, Grada Vrgorca, Turističke zajednice grada Vrgorca i Kluba članova „Selo“, Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj i HF „Eko etno grupa“, 23. studenog u gradu Vrgorcu u Vinariji  Pilač  održana je  jednodnevna radionica  na temu obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i mogućnosti razvoja ruralnog turizma te osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu.

Cilj ove radionice je edukacija i informiranje  potencijalnih i registriranih OPG- ova, turističkih seljačkih gospodarstva i poduzetnika u ruralnim područjima kao i svih onih koji rade na području ruralnog turizma ( jedinice područne i lokalne samouprave, turističke zajednice, LAG-ovi, komore, udruge, zadruge i ostali ) o mogućnostima zajedničkog nastupa na turističkom tržištu.

Naglašene su velike mogućnosti razvoja ruralnog turizma na području cijele RH, a naročito na području naše Dalmatinske zagore. Predavači su u sklopu predavanja ukazali na veliku važnost promoviranja proizvoda i usluga u svrhu povećanja turističke ponude i jačanja potražnje te izrade poslovnih planova  s povećanim ulaganjem u promociju krajnjeg proizvoda i/ili usluge.

Za što uspješnije predstavljanje na turističkom tržištu istaknuta je velika važnost suradnje i udruživanja između OPG-ova, turističkih zajednica, agencija i svih ostalih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju ovakvog vida turističke ponude tj. turističkog proizvoda.

Na radionici su, između ostalog, prezentirani primjeri dobre prakse zajedničkog nastupa aktera na tržištu te suradnje svih u ponudi konačnog turističkog proizvoda.

Sudeći po izvrsnoj posjećenosti, organizirana jednodnevna radionica  potvrdila je opravdanost i potrebu za radionicama i edukacijama ovog tipa. U ime LAG-a Zagora u radu jednodnevne radionici sudjelovali su Ivica Listeš (stručni suradnik LAG-a) i Tomislav Balić (TZ Općine Dugopolje, član LAG-a). Na kraju radionice svim polaznicima podijeljena su priznanja za sudjelovanje na istoj.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X