logo

LAG Zagora s partnerima dobio Odluku o financiranju projekta u ukupnoj vrijednosti od 1.822.811,20 kn, 100% financiranog iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali

Dana 29.10.2020. godine, Lokalna akcijska grupa Zagora kao prijavitelj i nositelj projekta, te Općina Dugopolje, Kulturno umjetničko društvo „Pleter“ Dugopolje, Udruga Dugopolje aktivno radi – DAR, Hrvatsko planinarsko društvo „Ljubljan“ Dugopolje i Narodna knjižnica u Dugopolju kao partneri na projektu, dobili su od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske konačnu Odluku o financiranju projekta pod nazivom „ex(PRESS) – PROGRESS“ u ukupnom iznosu od 1.822.811,20 kn, koji se u 100% iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda.

Lokalna akcijska grupa Zagora je u listopadu 2019. godine, nastavno prethodnom partnerskom dogovoru s parterima Općinom Dugopolje, Kulturno umjetničkim društvom „Pleter“ Dugopolje, Udrugom Dugopolje aktivno radi – DAR, Hrvatskim planinarskim društvom „Ljubljan“ Dugopolje i Narodnom knjižnicom u Dugopolju prijavila je projekt pod nazivom „ex(PRESS) – PROGRESS“ na otvoreni natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ kojim se u 100% odobrenom iznosu financiraju partnerski projekti udruga i JLS-ova iz Europskog socijalnog fonda na način da se istim potiču lokalne inicijative i jačaju lokalne udruge.

Tijekom naredne dvije godine, iz ukupnih sredstava od 1.822.811,20 kn, partneri na projektu će provoditi aktivnosti iz vlastitog djelokruga, na način da će iste u 100-tnom iznosu biti financirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (85% Europski socijalni fond, 15% proračun RH). Općina Dugopolje je, nastavno istom, za potrebe provedbe aktivnosti navedenih udruga i Narodne knjižnice u Dugopolju, na korištenje u ukupnom trajanju od 24 mjeseca ustupila prostor PRESS centra Sportskog centra Hrvatskih vitezova (u stadionu) u Dugopolju. Isti će se iz navedenih sredstava, nabavkom neophodne opreme i bazičnim uređenjem prostora privesti svrsi i mogućnosti realizacije različitih predviđenih aktivnosti (edukacija, radionica, javnih tribina, proba) za sve korisničke skupine.

Iz sredstava koja su osigurana, temeljem projektne prijave, Lokalna akcijska grupa Zagora zaposlit će 3 mlada djelatnika/-ice  za rad na određeno vrijeme na poslovima: vođenju projekta, financijsko-administrativnim poslovima projekta i koordinaciji projektnih aktivnosti među projektnim partnerima i uključenim provoditeljima projektnih aktivnosti. Financijska sredstva su osigurana i za provedbu niza pojedinačnih aktivnosti (32 do 33 različite aktivnosti tijekom jednog mjeseca) iz okvira programa:

– (socio) PRESS koji se sastoji od svojih 42 mjerljiva pojedinačna ishoda u 4 različite aktivnosti, a kojeg će koordinirati LAG Zagora, Narodna knjižnica u Dugopolju i Udruga DAR;

– (cult) PRESS koji se sastoji od svojih 600 mjerljiva pojedinačna ishoda u 8 različitih aktivnosti, a koje će koordinirati KUD „Pleter“ i LAG Zagora

– (natur) PRESS koji se sastoji od svojih 38 mjerljiva pojedinačna ishoda u 3 različitih aktivnosti, koje će koordinirati HPD „Ljubljan“, i LAG Zagora

– (edu) PRESS koji se sastoji od svojih 100 mjerljiva pojedinačna ishoda u 5 različitih aktivnosti, koje će koordinirati Udruga DAR

Provedba projekta ex(PRESS) – PROGRESS, očekuje se da će službeno započeti do kraja studenog 2020. godine.

Konačnu odluku o financiranju možete pogledati: ovdje!

 

LAG Zagora, ovim putem, čestita i drugim svojim članovima s područja Općine Klis koji su također uspješno aplicirali na predmetni natječaj i dobili Odluku o financiranju projekta.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X