logo

LAG Zagora na dvodnevnoj radionici „Učinkovita priprema kvalitetnog projekta za pozive iz Europskog socijalnog fonda“

Radionica ESF - 1Od 24. do 25. listopada 2018. godine LAG Zagora sudjelovao je na dvodnevnoj radionici „Učinkovita priprema kvalitetnog projekta za pozive iz Europskog socijalnog fonda“, a koju je organiziralo Ministarstvo kulture RH. Radionicu su održali Teo Petričević (direktor ACT grupe) i Andrea Vugrinović, a cilj radionice bio je dobiti osnovna praktična znanja koja će polaznicima  pomoći u raspisivanju konkretnih projektnih prijedloga koji će biti prijavljeni na buduće natječaje Europskog socijalnog fonda.

Prvog dana radionice polaznici su se upoznali s upravljanjem projektnog ciklusa (konkretnim informacijama o ESF-u, pripremnim fazama projekta, programiranjem i identifikacijom konkretnih projekata i analitičkim alatima), analizama projekta i detaljnim planiranjem aktivnosti. Drugog dana radionice fokus je bio na izradi proračuna (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, financijski i organizacijski doprinosi partnera), na prijavi projekta na natječaj, na unapređenju kvalitete projekta i samoj provedbi.

Radionica ESF - 2

 

Radni materijal: Prezentacija – Split

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X