logo

LAG Zagora definirao ciljeve mjere i aktivnosti za provedbu LRS LAG-a Zagora 2014.-2020.

Pozivu na radionicu „Ciljevi, mjere i aktivnosti za provedbu LRS LAG-a Zagora 2014. – 2020. odazvao se veći broj lokalnih gospodarstvenika i predstavnika civilnog sektora, te pokazao veći interes za daljnje jačanje primarnih i sekundarnih gospodarskih djelatnosti i razvoj lokalnih zajednica LAG-a Zagora

U svrhu konkretiziranja ciljeva, mjera i aktivnosti, 4. ožujka 2016. godine, u Domu kulture u Dugopolju, održana je druga radionica LAG-a Zagora pod nazivom: „Ciljevi, mjere i aktivnosti LRS LAG-a Zagora 2014-2020“, na kojoj su sudjelovali svi zainteresirani predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora pripadajućih općina LAG-a Zagora.

12

Radionicu su vodili gdin Željko Marić, direktor konzultantske tvrtke „Ampelos“ d.o.o. iz Splita, i Bojana Markotić Krstinić, tajnica LEADER mreže Hrvatske, koja je na samom početku prisutne podsjetila na osnovne okvire i značajke LEADER / CLLD pristupa, važnost LAG-ova u provedbi LEADER / CLLD pristupa, ulogu lokalne razvojne strategije kao temeljnog dokumenta za provedbu opsegom manjih i financijski manje zahtjevnih projekata LAG-a kroz Program ruralnog razvoja RH u periodu 2014.-2020. godine po pravilima mjere 19 LEADER / CLLD (podmjera 19.1, 19.2, 19.3, 19.4).

Zatim su, pod moderacijom gospodina Željka Marića, sudionici radionice prionuli kraćoj analizi i raspravi prijavljenih projektnih ideja uvrštenih u bazu projektnih ideja na platformi ProgressLAG LAG-a Zagora. Uočeni su značajni interesi i relevantnost pojedinih tipova operacija kako s osnove interesa dionika za iste, tako i s osnove provedivosti odnosnih projekata te njihove usklađenosti s prethodno prihvaćenom SWOT analizom LAG-a Zagora.

Nakon definiranih tipova operacija, odabranih podmjera i mjera, te definiranih taktičkih ciljeva nazočni članovi formulirali su osnovne strateške ciljeve i potvrdili njihovu usklađenost s definiranim mogućnostima i potencijalima područja LAG-a Zagora uočenog po provedenoj analizi stanja i utvrđenoj SWOT analizi, te njihovu usklađenost s prioritetima PRRRH 2014.- 2020., s ciljevima ZPP-a u RH i ciljevima LEADER / CLLD programa.

Tijekom radionice, sukladno terminskim i financijskim podacima iz baze projekata LAG-a Zagora, te očekivanoj alokaciji financijskih sredstava u provedbi podmjere 19.2, ukratko su se definirali terminski okviri akcijskog plana.

Radionica je zaključena konstatacijom sudionika o potrebi promišljanja dodjele ranga veće potpore onim projektima koji se provode na području Natura 2000 odnosno onima kod kojih se ulažu financijska sredstva u očuvanje i revitalizaciju tradicijske ruralne arhitekture i tradicijski kultiviranog krajobraza.

Sukladno zaključcima s ove radionice izradit će se prijedlog akcijskog i financijskog plana provedbe LAG-a Zagora (po odabranim tipovima operacija, podmjerama i mjerama, te utvrđenim taktičkim i strateškim ciljevima).

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X