logo

LAG Zagora, 13.05.2017.- radionica „Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih“ – poziv

URBAN CLLD - radionica za mlade LAG - logoLEADER mreža Hrvatske u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) te uz domaćinstvo LAG-a Zagora, organizira drugu u nizu radionica na temu „Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstva za društveno uključivanje mladih“ koja će se za polaznike Dalmacije i Like održati 13.05.2017. u Dugopolju. Cijelo područje LAG-a Zagora u strateškom je obuhvatu aglomeracije grada Splita, pa je samim tim, što je prepoznato i u Strategiji razvoja LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020., postalo svojevrsno potporno strateško područje buduće veće urbane lokalne akcijske grupe (ULAG-a) koji će se osnivati u svrhu primjene CLLD-a u gradskim naseljima u novom programskom razdoblju.

LEADER mreža Hrvatske u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) provodi projekt pod nazivom „Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih“, u okviru kojeg je provedeno istraživanje zakonodavnog okvira i primjera dobre prakse u zemljama EU u pokretanju urbane primjene CLLD-a. Tematskim radionicama ELARD-a na temu urbanog CLLD-a koje su bile organizirane u prosincu 2016. godine u švedskom gradu Bastadu pod pokroviteljstvom EU, nazočila je i voditeljica LAG-a Zagora, Marijana Botić Rogošić. 

Projekt se financira potporom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

LEADER metodologija ruralnog razvoja, pokrenuta još daleke 1991; u svakom narednom programskom razdoblju EU doživljava novi evolutivni razvoj. Tako da se nakon ruralnih i ribarskih područja, u tekućem programskom razdoblju (2014.-2020.) LEADER-CLLD metodologija širi i na urbana naselja. Urbana primjena CLLD u tekućem programskom razdoblju još uvijek nije obavezna za sve zemlje članice, ali se već primjenjuje u preko 10 zemalja EU. Europska komisija najavljuje da bi u slijedećem programskom razdoblju (2012-2027.) urbana primjena CLLD trebala biti obavezna te financirana iz više ESI fondova (poput sadašnje primjene CLLD u ruralnim i ribarskim područjima).

Potaknut tim činjenicama pokrenut je projekt kroz koji se osnovna znanja o urbanoj primjeni CLLD metodologije prenosi gradskim i županijskim savjetima mladih, ali se na edukacije o urbanoj primjeni CLLD također pozivaju i općinski savjeti mladih te sve udruge mladih i za mlade.

LAG-ovi i FLAG-ovi trenutno predstavljaju jedine CLLD organizacije u RH pa će nužno davati potporu i urbanim LAG-ovima (ULAG) koji će se osnivati u svrhu primjene CLLD-a u gradskim naseljima u novom programskom razdoblju.

Radionica za polaznike iz Dalmacije i Like će se održati u subotu, 13. svibnja 2017. godine u Dugopolju.

Prijavnice za radionicu moguće je dostaviti do petka, 05.05.2017. godine.

U nastavku se nalaze poziv i prijavnica te popratni letak za radionicu.

Molimo Vas da poziv proslijedite savjetima mladih te udrugama mladih i za mlade na svojem području. Naravno, svi članovi, zaposlenici, volonteri LAG-ova i FLAG-ova su također dobrodošli na radionicama o urbanoj primjeni CLLD metodologije.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X