logo

„LAG akademija“ – uspješno prijavljen međuteritorijalni projekt suradnje 8 hrvatskih LAG-ova

Sveukupno 8 lokalnih akcijskih grupa s područja Republike Hrvatske (među kojima i LAG Zagora), zajednički je apliciralo na otvoreni natječaj za LAG-ove u okviru podmjere 19.3.2. za provedbu aktivnosti iz međuteritorijalnog projekta suradnje kojima će nastojati realizirati svoje postavljene strateške ciljeve iz Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova za razdoblje 2014.-2020.

Nositelj projekta, kao glavni partner, je LAG Terra liburna, a partneri u prijavi i provedbi su LAG-ovi: Mareta, Marinianis, Slavonska Ravnica, Podravina, Frankopan, Šumanovci i Zagora.

Kroz narednu godinu dana, nastavno uočenim nedostacima u djelovanju gotovo svih LAG-ova na području RH, a koje je usko vezano uz nedostatne kapacitete (kadrovske, financijske,…) za provedbu aktivnosti animacija, umrežavanja i suradnje, LAG-ovi će educirati i potaknuti suradnju među svojim djelatnicima, članovima i lokalnim dionicama, organizacijom različitih edukativnih događaja na kojima će se usvajati stručna znanja iz područja poput: vodstva i upravljanja timovima, upravljanja vremenom, delegiranja, prijenosa znanja i informacija, upravljanja promjenama, upravljanja rizicima i stresom, strateškog planiranja, komunikacijskih, savjetodavnih i prezentacijskih vještina, poduzetništva, razvoja poduzetničkih ideja, realizacija poduzetničkih poduhvata, rada u partnerstvu, društvenog poduzetništva, organizacije evenata, sajmova, konferencija, organizacija obilazaka LAG područja i sl.

Sva stečena znanja i vještine objedinit će se u jedinstvenoj, javno dostupnoj digitalnoj bazi znanja kojoj će se moći pristupiti sa web stranice samog projekta, te vodičima za animaciju LAG-ova i razvoj lokalnog poduzetništva.

Opći cilj projekta, koji su partneri sebi odredili postaviti, je povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva, dok su specifični ciljevi projekta:

  • poboljšati kapaciteti LAG-ova za pružanje savjetodavnih usluga u okviru LEADER / CLLD pristupa;
  • poboljšati tehnike animacije i umrežavanja na LAG područjima;
  • povećati razinu znanja i informiranosti lokalnog ruralnog stanovništva za poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, stvaranje novih mogućnosti zarade i diversifikaciju gospodarskih aktivnosti.

Projekt vrijedan gotovo milijunstotisuća kuna, okupio je 20 predstavnika svih partnerskih LAG-ova na prvom uspješnom „eventu“ u Zatonu u periodu od 21. -23.09.2020. godine, kojeg je kao izniman domaćin, uspješno organizirao LAG Mareta.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X