logo

Kako naći rješenje za “divlje deponije” građevinskog i glomaznog otpada?

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Prijave moguće podnositi od 02.03.2020.

Svrha ovog Poziva: Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada ili mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Predmet ovog Poziva: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupna bespovratna sredstava: 50.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici

Područja: Zaštita prirode i okoliša

Sažetak: Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:


A. Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili

B. Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, u kojima će se tijekom 5 (pet) godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava:
-obrađivati/reciklirati građevni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: ZOGO) i/ili krupni (glomazni) komunalni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 17. ZOGO-a odnosno u Naputku o glomaznom otpadu (NN, br. 79/15),
-provoditi sljedeći postupci oporabe građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji su propisani Dodatkom II ZOGO: R3, R4, R5, R12.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: KF) u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:


– najniži iznos 1.000.000,00 HRK
– najviši iznos 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
– Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
– Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
– Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
– Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
– Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Detalnije informacije (upute za prijavitelje) kao i sva neophodna dokumentacija: ovdje!

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X