logo

Javni poziv za sa sufinanciranje projekata pristupačnosti javnih objekata osobama s invaliditetom

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je 23.01.2020. godine javni poziv za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2020. godini na području Republike Hrvatske. Iskaz interesa dostavljaju JLS-ovi i JP(R)S Ministarstvu branitelja pisanim putem do najkasnije 21.02.2010. godine.

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske objavilo je 23.01.2020. godine javni poziv za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2020. godini na području Republike Hrvatske. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini su:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31.12.2020. godine.

Zahtjev mogu podnijeti jedinice lokalne ili područne (regionalne ) samouprave koje dostavljaju sljedeću obveznu dokumentaciju:

  • presliku Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • projektnu dokumentaciju i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
  • vlasnički list,
  • troškovnik radova sukladno javnom pozivu
  • akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju / rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu zahvala, a ukoliko nije potrebna građevinska dozvola, potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja / zahvat dozvoljen,
  • odobrenje Konzervatorskog odjela ukoliko se izvodi prilagodba na građevinama zaštićenog kulturnog dobra,
  • fotografiju objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.

Sve prijave moguće je dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja, do 21.02.2020. na način propisan javnim pozivom objavljenim na stranicama Ministarstva: ovdje!

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X