logo

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu

opgUpravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva  prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u  iznosu od 50 % opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje  i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju  kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi. Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopce. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21. studenog 2016. godine, a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X