logo

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi provodi se na temelju Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2023. godini. Program ima za cilj doprinijeti ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice. Prihvatljivi projekti u sklopu ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
  • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi
Najveći iznos koji se jedinici lokalne samouprave po projektu može dodijeliti iznosi 80.000,00 €. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Rok za podnošenje prijava na ovaj poziv je najkasnije do 27. studenog 2023. godine. 

Za financiranje ovog Javnog poziva osigurana su sredstva državnog proračuna u iznosu od 1,39 milijuna eura. 

 

Izvor: MPGI

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X