logo

Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza javnog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

prometSplitsko-dalmatinska županija objavila je javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji se prevoze javnim linijskim prijevozom putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika za 2016. godinu.

Korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Program sufinanciranja prijevoza  i koji imaju s prijevoznikom/icima zaključen Ugovor/e o sufinanciranju prijevoza na svom području i predviđena proračunska sredstva. Pravo sudjelovanja imaju i općine Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Pojedinačna visina potpore može biti maksimalno do 40% sredstava koje je po osnovi Programa isplatilo korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva, odnosno do maksimalno 60% za gradove i općine Splitsko-dalmatinske županija definirane Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Rok za podnošenje prijave je 15. studenog 2016., a detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X