logo

Javni poziv za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet ili više djece u 2024. godini

Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece. Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima koji su upisani na visokim učilištima u akademskoj godini 2023./2024. na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, a koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije te žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu MUP-a).

 

 

 

 

Uz prijavu na Javni poziv, potrebno je dostaviti:
– potvrdu fakulteta o statusu redovitog studenta,
– uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne starije od šest mjeseci,
– izvadak iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija),
– kopiju osobne iskaznice,
– čitljivu potvrdu bankovnog računa (preslika ugovora ili potvrde o računu),
– OIB.

Prijave na Javni poziv podnose se na Centralnoj pisarnici Splitsko-dalmatinske županije svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte, s naznakom ,,za dodjelu novčane pomoći studentima” na adresu Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, Split, Domovinskog rata 2.

U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 16. veljače 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte/ ljubica.boban@dalmacija.hr ili na broj telefon 021/400 235.

Izvor: SDŽ

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X