logo

Javni poziv vjerskim zajednicama za prijavu programa i projekata u 2024. godini

Splitsko-dalmatinska županija poziva sve vjerske zajednice i institucije s područja Splitsko-dalmatinske županije i s područja Republike Hrvatske koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju na prijavu programa i projekata iz područja djelovanja vjerskih zajednica od općeg društvenog interesa. Cilj ovog Javnog poziva je omogućiti vjerskim zajednicama financiranje programa i projekata u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica i ovim Javnim pozivom.

 

 

Prihvatljivi programi i projekti za vrednovanje temeljem ovog Javnog poziva su:
– programi skrbi o kulturno-povijesnoj baštini od interesa za lokalne zajednice,
– restauracija i konzervacija pokretne kulturne baštine u posjedu vjerskih zajednica,
– kulturno-umjetnički program u okviru vjerskih zajednica,
– nabava materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za rad,
– nakladnička djelatnost i
– prigodne manifestacije.

Pravo na podnošenje prijava na ovaj Javni poziv imaju vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i vjerske zajednice koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju, uz uvjet da ispunjavaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za dodjelu financijske potpore programu/projektu u okviru ovog Javnog poziva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 131.000,00 €.

Rok za podnošenje prijave programa i projekata na ovaj Javni poziv je do 1. listopada 2024. godine.

Detaljnije informacije su dostupne OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X