logo

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. – poziv na radionicu

Ministarstvo turizma i sporta će početkom lipnja 2023. objaviti Javni natječaj za Sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini. S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.

 

 

 

Turizam, kao jedan od najperspektivnijih sektora u hrvatskom gospodarstvu, bori se se nedostatkom ljudskih potencija, kvantitativno i kvalitativno. Smanjen interes mladih za razvoj karijere u turizmu, neadekvatna kompetentnost te dinamika turizma koja u kratkom vremenu traži brzu prilagodbu potrebama i željama tržišta potražnje, jedan je od izazova na koji se želi odgovoriti ovim natječajem.

Drugi izazov je intenziviranje aktivnosti na razvoju pristupačnog turizma, bilo gledano s aspekta turista s invaliditetom, bilo osoba s invaliditetom kao potencijalnih turističkih zaposlenika.

Natječaj će biti podijeljen u dva programska područja: poticanje na razvoj karijere u turizmu i razvijanje svijesti o pristupačnom turizmu.

Novost ove godine je on-line prijava projekata te će se dio radionice odnositi na prezentaciju postupka on line prijave.

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.

Pozivaju se svi zainteresirani da se do ponedjeljka, 29. svibnja 2023. do 10.00 sati prijave za sudjelovanje na radionici putem Obrasca za prijavu.

Prijavitelji se mole da za svoju udrugu prijave jednu adresu s kojom će se uključiti.

Prijavljenima će se poveznica za radionicu dostaviti kroz Obrazac za prijavu u ponedjeljak, 29. svibnja 2023. oko 12.00 sati.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta RH

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X