logo

Održane radionice tradicijskog folklornog sviranja

U sklopu projekta (ex) PRESS-PROGRESS u periodu od 20. studenog do 27. studenog 2020. godine, održano je pet glazbenih radionica u sklopu ciklusa “Tradicijska folklornog sviranja”. Nositelja projekta je Lokalna akcijska grupa Zagora s partnerima: Udruga “DAR”, KUD “Pleter” Dugopolje, HPD “Ljubljan” Dugopolje, Narodna knjižnica u Dugopolju i Općina Dugopolje.

Glazbene radionice su se održavale u prostorijama PRESS centra, Matice Hrvatske 11, 21204 Dugopolje. Sudionici ovih radionica učili su osnove glazbene teorije – dursku skalu (C-dur) i molsku skalu (A-mol), imena i raspored tonova na vratu gitare.

Zatim smo vježbali praktično hvatanje osnovnih hvatova na gitari: A-dur, D-dur, E-dur i G-dur, te njihovo sviranje u pratnji Kaštelanskih i Splitskih plesova.

Cilj ovih radionica je osposobljavanje, prvenstveno mlađih ljudi, za sviranje tradicijskih instrumenata
u svrhu očuvanja hrvatske folklorne baštine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X