logo

Izvanredna sjednica Skupštine LAG-a Zagora – poziv

Lokalna akcijska grupa Zagora poziva sve predstavnike članova Skupštine i zainteresirane predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora s područja LAG-a koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje do 2020. godine na sudjelovanje u radu Izvanredne sjednice Skupštine LAG-a Zagora koja će se održati u Dugopolju, u Domu kulture, Dr. Franje Tuđmana 1, dana 4.4.2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati na temu predstavljanja integrirane verzije LRS LAG-a Zagora za razdoblje do 2020 i njenog službenog usvajanja.

Integrirana, sveobuhvatna verzija  Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje do 2020. godine na kojoj je u periodu od studenog 2015. do ožujka 2016. radilo 60-tak predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora, uz asistenciju ureda LAG-a Zagora i angažiranog vanjskog stručnog suradnika, biti će javno predstavljena članovima Skupštine LAG-a Zagora i ostalim zainteresiranim dionicima, u ponedjeljak, 4. travnja 2016. godine u Dugopolju, Domu kulture, Trg dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 19:00.

Pozivaju se svi službeni predstavnici članova Skupštine LAG-a Zagora i zainteresirana javnost da se odazovu na izvanrednu sjednicu Skupštine čiji je cilj predstavljanje i usvajanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje do 2020. godine.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X