logo

Izmjene Natječaja za provedbu mjere 10.2 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 12. veljače 2021., prve Izmjene natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“, u kojima je promijenjen rok zaprimanja zahtjeva za isplatu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2. »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« dana 29. travnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj) na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr).

U točki 3., podtočki 3.3. Natječaja stavak 8. mijenja se i sada glasi: „Korisnik je u obvezi dostaviti Zahtjev za isplatu do najkasnije 30 dana od dana prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava. U slučaju kada je korisnik podnio Zahtjev za isplatu predujma rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 30 dana od dana prihvaćanja Odluke o isplati predujma/Odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.“

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X