logo

Izmjena natječajne dokumentacije III. LAG Zagora natječaja za TO 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Zagora na redovnoj sjednici održanoj 23.01.2020. usvojio izmjenu teksta natječaja i natječajne dokumentacije III. LAG Zagora natječaja za TO 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Na redovnoj sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Zagora, održanoj 23.01.2020. godine u Dugopolju, Upravni odbor LAG-a Zagora, usvojio je izmjenu teksta natječaja i natječajne dokumentacije III. LAG Zagora natječaja za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. godine za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”. Nastavno promjeni kalendarske godine i obvezi poštivanja promjene EUR/HRK tečaja, usvojene su slijedeće promjene:

a) Tekst natječaja iz članka 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja: “Raspoloživa sredstva: 222.375,00 HRK” se mijenja i glasi: “Raspoloživa sredstva: 223.185,00 HRK”.

b) Izmjena obrasca B “Plan nabave” odnosi se na obvezu korištenja EUR/HRK tečaja = 7,4395 za sve prijavitelje koji svoj projektni prijedlog podnose u 2020. godini. Temeljem istog u obvezi su koristiti novoobjavljeni obrazac B “Plan nabave” koji se dana 24.01.2020. objavljuje na službenim stranicama LAG-a Zagora /LAG natječaj / LAG natječaj TO 1.1.2. – natječajna dokumentacija – link:  ovdje!

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X