logo

Izmjena natječaja za provedbu TO 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

sječa šuma

Natječaj iz Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ objavljen je 25. svibnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

U tekstu Natječaja, u točki 8. podtočka 8.3 mijenja se i sada glasi:
„Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5. listopada 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

U tekstu Natječaja, u točki 8., podtočki 8.6, stavak 1. mijenja se i glasi:
„Upiti u vezi s odredbama natječaja postavljaju se isključivo na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr i to od dana objave Natječaja do 21. rujna 2018. godine.

 

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X